background

Estetik Göz Kapağı Ameliyatları

Sarkmış ve şişmiş göz kapakları tüm yüzün yaşlı, hüzünlü ve yorgun gözükmesine neden olur. Estetik göz kapağı ameliyatlarında yada blepferoplasti ameliyatında göz kapaklarındaki sarkmış cilt ve yağı çıkarılarak gözlere canlılık verilir. Bazı olgularda yağın bir kısmı derinleşmiş bölgelerin üzerine yayılır. Göz kapağı estetiği ile göz çevresinde parlaklık ve gençlikle beraber göz kapağının sarkması düzeltilerek görme alanı sorunları da giderilir.

Estetik Gözkapağı ameliyatlarından önce nelere dikkat etmek gerekir?

Genel sağlık durumu ve ayrıntılı bir tıbbi öykü çok önemlidir.  Eğer ameliyat olacak kişi kan sulandırıcı ilaç ( ağrı kesici vs), besin takviyesi ( balık yağı) , vitamin ( e vitamini) alıyorsa bunlar ameliyat esnasında ve sonrasında kanama yapacağı için kesilmelidirler. Sistemik hastalıklar, karaciğer hasalıkları, böbrek hastalıkları  özellikle guatr, göz kapaklarında ciddi sorunlara yol açabilir.Genel bir göz muayenesi yapılmalıdır. Göz kapaklarının hareketlerine özellikle üst göz kapağını açan  Levator kasının fonksiyonlarına bakılmalıdır. Eğer estetik gözkapağı ameliyatı olacak kişide göz kuruluğu varsa, ameliyat sonrası sarkmalar kaldırılınca gözler daha da büyüyeceği için, göz kuruluğu belirgin hale gelebilir ve bu durumda yapay göz damlası kullanılabileceği unutulmamalıdır. Üst göz kapağının üst dış kısmında bir büyüme varsa göz yaşı bezinin ( lakrimal gland ) problemleri akılda tutulmalıdır.

Göz kapaklarının estetik özellikleri nelerdir?

Estetik olarak beğenilen göz kapakları aşağıdaki özellikleri taşırlar. Karşıdan bakınca üst gözkapağının düzgün kavisli bir kenar çizgisi vardır. Üst göz kapağının kenarının yükseldiği tepe noktası  gözün renkli kısmının dış kenarıdır. Üst göz kapağının kenarı buruna doğru daha dik acı ile devam eder. Göz kapaklarına yan çaprazdan bakınca kapak cildi ile kaşlar arasında düz bir geçiş vardır. Göz açıkken üst göz kapağı kenarı ile üst gözkapağı çizgisi arası 3-6 mm genişliğinde düz bir geçiş bulunur. Karşıdan bakıldığı zaman alt göz kapağının kenarı ile gözün renkli kısmı arasında göz beyazı ( sklera) görünmez. Eğer görünüyorsa alt göz kapağının destek yapılarının gevşediğini gösterebilir. İki göz kapağının iç ve dış tarafta birleşim yerlerinin, birbirleri ile olan ilişkileri de estetik olarak önemlidir. Dış kenarın, iç kenardan daha yüksek olması daha dinlenmiş, genç ve çekici bir görünüm verirken, tersi yorgun, yaşlı, mutsuz bir ifade verebilir. Gözkapağı estetik operasyonu esnasında, göz kapakları birleşim dış kenarı, iç kenara göre yükseltilebilir. Alt göz kapağı ile yanak birleşim yeri estetik olarak güzel kabul edilen gözlerde düz ve pürüzsüzdür. Bu geçişte çukurlanma oluşursa buna göz yaşı çukuru denilir. Göz kapaklarının içte ve dışta birleşim yerinin arasındaki  yatay uzunluk her iki gözün arasındaki mesafeye yaklaşık olarak eşittir.

Üst Göz kapağı estetik ameliyatı

Üst göz kapağı estetik ameliyatı yüz de yapılan en eski operasyonlardan bir tanesidir. Tanımlanması milattan sonraki 10. ve 11.yüzyıllara kadar uzanır. Sadece estetik görünümü  düzeltmez ayrıca  görmeyi de iyileştirebilir. Üst göz kapağı ameliyatı esnasında glabella denilen kaşların arasındaki bölgedeki kaslara, kaşlara ve göz yaşı salgı bezine ( lakrimal gland) de müdahale edilebilir.

Kısaca üst gözkapağı anatomisinden bahsetmek uygun olabilir. En dışta deri bulunur. İnsan vücudunu kaplayan derinin en ince olduğu yerlerden bir tanesidir .Göz kapağı cildinde ameliyat izi yara iyileşme sorunu yoksa belirgin olmaz, ancak bu ince deri çok kolayca şişer ödemden çok etkilenir. Derinin altında göz kapaklarımızı kapamayı sağlayan orbiküler kas bulunur. Bazı kişilerde bu kas üzerinde düzensizlikler ve şişlikler  olur ki bu durumlarda ameliyat esnasında kasın bu kısımları çıkarılır. Kasın arkasında gözkapağının yüzeysel ve derin yapılarını birbirinden ayıran septum ve onun altında ameliyat esnasında gerekirse çıkarılan yağ dokusu bulunur. Bu yağ paketlerinin altında üst göz kapağımızı açmamızı sağlayan Levator kası ile uzantısı olan aponevroz ki bu yapı gözkapağı düşüklüklerinde önemlidir, bulunur. Bu yapıların arkasında yine üst göz kapağını 2 mm kadar kaldırmaya yardım eden Müller kası ve kapağın iç yüzünü kaplayan konjonktiva bulunur. Konjonktiva deri gibi koruyucu bir örtüdür. Ancak gözümüzdeki kornea gibi yapıları çizmemek için çok yumuşak, hassastır ve keratin içermez.

Üst göz kapağı çizgisi de göz kapağı estetik ameliyatlarında önemlidir. Bu çizgi kapak kenarından 8-12 mm yukarıda yer alır. Üst gözkapağı çizgisi üst göz kapağını yukarı kaldıran Levator kasının cilde verdiği ince bağlantılarla oluşturulur. Bu bağlantılar Asyalılarda olmadığı için onlarda üst göz kapağı çizgisi de olmaz. Eğer istenirse üst göz kapağı estetik ameliyatı esnasında bu çizgide oluşturulabilir. Double eyelid surgery diye isimlendirilen bu operasyon uzak doğuda en sık yapılan estetik ameliyattır.

Üst göz kapağındaki deri fazlalığı düzeltilir. Ayrıca özellikle üst kapağın iç kenarında ve orta kısmında bulunan yağlara bağlı şişkinlikler ameliyat sonrası kaybolur. Kaşlar bu esnada arzu edilirse kaldırılabilir. Hatta kaşların arasında bulunan öğretmen çizgisi de olarak isimlendirilen dikey kırışıklıklar, onları oluşturan kaslara müdahale edilerek düzeltilir. Göz kapaklarının kendisinin sarkarak göz bebeğini örtmesine pitoz denilir. Bu sorun da, üst göz kapağı estetiği esnasında düzeltilerek, görme alanı genişletilebilir.

Alt Göz kapağı estetik ameliyatı

Alt göz kapağı yapısı üst göz kapağının yapısına benzemekle beraber bazı farklılıklar da içerir. Derinin hemen altında orbiküler kas bulunur. Bu kas üç parçaya ayrılmıştır, pretarsal, preseptal ve orbital . Preseptal kısmı göz kapağı ameliyatlarında çok önemlidir ve mutlaka korunmalıdır. Kasın arkasında orbital septum bulunur. Bu yapının buruna yakın iç kısmı gözyaşı oluğunun oluşmasına katkıda bulunur. Septumun arkasında bulunan yağ dokusu üst göz kapağından farklı olarak 3 kompartmandan oluşmuştur.

Alt göz kapağındaki önemli sorunlardan birisi deri üzerindeki kırışıklıklardır. Bunlar genetik, güneş ışınları, yaşlılık nedeniyle oluşur. Yine alt gözkapağı torbaları da önemli bir şikayet nedenidir. Bu torbalar kişiyi yaşlı ve yorgun gösterir. Alt göz kapağının çok gevşek olmasıda dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu kişilere kantoplasti operasyonu yapılması gerekir aksi takdirde ameliyat sonrası alt göz kapağının açık kalması durumu olabilir.

Alt gözkapağı estetik operasyonlarında eğer cilt çıkarılacaksa kirpiklerin hemen altından bir kesi yapılır buna ‘subciliary’ yaklaşım denilir. Eğer cilt fazlası yoksa yağ dokularına dışarıda iz bırakmadan göz kapağı  içinden de ulaşılabilir buna da ‘transconjunctival ‘ yaklaşım denilir.Alt göz kapağı estetik ameliyatında kırışık deri fazlası çıkarılır. Orbiküler kas uygun gerginlikte yeniden yerleştirilir. Yağ paketleri ihtiyaç olan hallerde gözyaşı çukurunu doldurmak için kullanılır.

Estetik Göz kapağı ameliyatlarından sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Ameliyat sonrası ilk 2-3 gün soğuk kompres uygulanmalıdır. Ayrıca ameliyat sonrası 3 gün baş yukarıda durmalı, hasta çok eğilmemelidir.Günde 2 kez antibiyotikli göz kremi dikişlerin üzerine sürülür. Eğer ilk günler gözler şişmeye bağlı tam kapanmıyorsa gözlere de antibiyotikli krem sürülmelidir. Krem nedeniyle görünüm bulanık olabilir, bu konuda hasta uyarılmalı ve kremi silince düzeleceği söylenmelidir. Dikişler genellikle 5-7. günde alınır. Dikişler alındıktan sonra hastamız göz kapaklarını aşırı kaşımamalıdır. Dikişler açılabilir. İlk birkaç gün şişme ve rahatsızlık hissi olabilir. Buz uygulaması dikkatlice yapılabilir. Ağrı kesiciler kullanılabilir. Takip eden 2-3 hafta içinde tüm aktiviteler rahatça yapılabilir. Ameliyat sonrası dönemde göz kapakları güneşten korunmalı, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmalıdır.

Estetik Göz kapağı ameliyatları diğer estetik operasyonlarla beraber yapılabilir mi?

Estetik Göz kapağı ameliyatları ile beraber alın germe, yüz germe, kaş kaldırma, orta yüz germe,  çene büyütme ameliyatları yapılabilir. Estetik göz kapağı ameliyatları birlikte yapıldıkları diğer ameliyatların olumlu etkilerini çok artırırlar. Çünkü göz kapaklarına verilen canlılık, dinlenmişlik ve güzellik tüm yüze yansır.

0 312 514 22 24