background

Botoks Uygulaması

Botoks Uygulaması, Botoks Ankara

Yüzümüzde farklı bölgelerde botox tedavisi yapılabilir.

Yüzün üst bölümünde botox uygulamaları:

Botox tedavisinin en sık ve en etkili yapıldığı alan üst yüzdür. Özenli yapılan uygulamalarla yüzün ifadesi bozulmadan kaşlarımızın arasında bulunan öğretmen çizgileri, alın yazısı diye de tanımlanan alındaki yatay çizgiler ortadan kaldırılır. Bu bölgede bulunan corrugator supercili ve depressor supercili kaslarının içinden supratrochlear sinir geçer bazı olgularda bu kasların kasılmasının siniri sıkıştırarak migren atağı başlangıcına neden olabilir. Yine bu bölgeye yapılan botox uygulamaları migren ataklarını engelleyebilir. Amerikan ilaç ve besin kontrol kuruluşu FDA 2010 yılından beri kronik migren tedavisinde onaylamıştır. Ancak migren tedavisinde botox uygulamaları estetik uygulamalardan daha kapsamlıdır.

Yüzün orta bölümünde botox uygulamaları

Göz kapaklarımızın çevresini dairesel olarak saran ve göz kapaklarımızı kapatmamızı sağlayan orbikularis okülü kası kasılınca göz kapaklarının kenarında kaz ayağı çizgileri oluşur. Bu çizgiler 30 lu yaşlarda belirginleşmeye başlarlar. Bu kas aynı zamanda kaşlarımızı da aşağı doğru yukarı çeker bu kasın üzerinde uygun noktalara yapılacak botox uygulamaları ile kaz ayakları kaybolur ve kaşların özellikle yan kısımları yukarı kalkar . Kaşların tümünü yukarı kaldırmayı şaşkın bir ifade verdiği için pek istemeyiz yan kısımlarının kalkması göz kapağı estetiğine de olumlu katkıda bulunur. Burnumuzun özellikle üst yanlarında bulunan ve özellikle bazı kişilerde gülme esnasında belirginleşen tavşan çizgileri de botox ile tedavi edilebilir. Bazı bireylerde gülümse esnasında burun ucu çok aşağı inerken üst dudak çok yukarı çıkar ve diş eteleri görününür. Bu hareketi yapan üst dudak ile burun ucu arasında bulunan depressor septi kasıdır bu kasa uygun doz yapılacak botox daha estetik ve uyumlu bir gülümseme sağlayacaktır.

Yüzün alt bölümünde botox uygulamaları

Özellikle üst dudakta bulunan ve daha çok sigara içenlerde gözlenen dikey kırışıklıklar botox tedavisinden fayda görürler. Ancak bu kırışıkların hepsi botoxla kaybolmaz çünkü tüm dudak kaslarına botox yapılırsa konuşma ve ifade bozulabilir.

Botox tedavisi dolgu ile birleştirilmelidir. Yine ağız kenarlarından çeneye inen yüze mutsuz ifade veren Marionette çizgileri depresör anguli oris kasına yapılacak botox enjeksiyonları ile hafifleye bilir. Dolgu ile birlikte yapılırsa çok daha güzel sonuç alınır..

Maseter kası elmacık kemiğinden başlar ve çenemizin köşesinde biter. Bazı insanlarda, bu kas doğuştan veya gece diş gıcırdatma nedeniyle çok belirginleşir ve çeneyi geniş gösterir. Çok geniş ve köşeli görünen alt çene maseter kasına yapılacak botox enjeksiyonları ile tedavi edilebilir. . Botox bu kasın hacmini azaltır hem gece diş gıcırdatmalarına çare olur hem de çene konturu güzelleştiği için yüzün köşeli görünümü kaybolur daha oval ve güzel görünür.

Bazı kişilerde çene ucunun kısa görünmesi mentalis kasının aşırı çalışmasına bağlıdır. Mentalis kası çene ucunda bulunur. Mentalis kası kasıldığında, çenenin ve dudağın yumuşak dokusunu yukarı çeker. Sonuç olarak, çene ve dudak dışarıya doğru döner. Kasın aşırı çalıştığı durumlarda, çene kısa görünür. Uygun miktarda botoks, kastaki uygun yere enjekte edilirse, kasın kasılması kaybolacağından veya azalacağından çene daha uzun gözükecektir.

Platysma kası ve depressor anguli oris kası, ağzın köşesini ve alt yüzü aşağı çeker. Botoks platizma kasına ve depresör anjuli oris kasına enjekte edilirse, alt yanak ve ağız köşesini kaldırarak daha çekici ve genç bir görünüm elde edilmesini sağlar.Ayrıca boyunda bulunan plastizma bantları botox enjeksiyonları ile düzelebilir.

Botox ile Terleme Tedavisi

Koltukaltlarının ve ellerin terlemesinin Botox ile tedavisi

Koltukaltı terlemesi (Aksiller hiperhidroz). birçok insanın sosyal ve mesleki yaşamları etkileyen bir hastalıktır. Koltukaltı terlemesi genç yaşlarda başlar kadınları ve erkekleri eşit derecede etkiler. Bu problemin tedavisi için 1996 yılından beri Botox etkili bir biçimde kullanılmaktadır.

Koltukaltından sonra ikinci en sıklıkla aşırı terleme sorunu ellerde gözlenir. Bu sorun kişinin sosyal ve mesleki yaşamını beklide koltuk altı terlemesinden çok daha fazla etkiler. Botox ile bu sorunda etkili bir şekilde tedavi edilir.

Kimlere Estetik Botox Tedavisi Uygulanabilir ?

Estetik botox tedavisi 18 yaşını geçmiş yukarıdaki problemleri olan herkese estetik botox uygulaması yapılabilir. Hamilelere ve süt veren annelere botoxun yan etkisi olamdığı bildirilmesine rağmen ben yinede hamilelere ve süt veren annelere botox tedavisi önermiyorum.

Botox Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Botoks tedavisi genellikle kısa bir muayenehane ziyareti sırasında gerçekleştirilir, bu yüzden genellikle “öğle yemeği prosedürü” olarak adlandırılabilir. Enjeksiyon bölgesini anestezik krem ile uyuşturabilir. Tedavi sırasında, Botox’u vermek için çok ince bir iğne kullanılır.

Botoks Tedavisi Sonrasında Ne Beklenir?

Botox enjeksiyonları sonrasında işe ve diğer normal günlük aktivitelere hemen dönebilirsiniz. Bununla birlikte, tedaviden sonraki günün geri kalanı için yorucu aktivitelerden kaçınılmalıdır. Tedaviyi takiben ilk üç ila dört saat boyunca yatmaktan ve başınızı eğmekten kaçınılmalıdır. İlk gün tedavi bölgesinde kızarıklık ve şişme olabilir. Bazen hafif morarma da meydana gelebilir, ancak kısa sürede dağılır.

Enjeksiyondan 5-7 gün sonra sonuçları görmeye başlayabilirsiniz. Bazı durumlarda etkilerin daha uzun sürmesine rağmen sonuçların ortalama uzunluğu dört ila beş aydır.

0 312 514 22 24