background

Burun Estetiği Ameliyatı (Rinoplasti)

Burun Estetiği Ameliyatı (Rinoplasti) Ankara

Burun estetiği ameliyatı, rinoplasti olarak da bilinir, burun şeklini ve görünümünü düzeltmek veya iyileştirmek amacıyla yapılan cerrahi bir işlemdir. Burunda yapılan ameliyat sadece estetik amaçlar için yapılıyorsa Rinoplasti burun estetiği ile beraber nefes zorluklarını iyileştirmek için yapılıyorsa Septorinoplasti diye adlandırılır. Septorinoplasti de estetik bir bakış açısıyla burun sırtından, burun deliklerine ve burun uçuna kadar tüm sorunlar düzeltilebilir. Bu esnada solunum bozuklukları da tedavi edilir. Güzel bir burun iyi nefes almalı, iyi nefes alan burun da güzel görünmelidir. Klasik olarak tanımlanan burun estetiği ameliyatı temel olarak bir burun içerisindeki yapıların bir kısmını çıkartma işlemiydi. Günümüzde ise hastanın burnunu estetik olarak daha güzel hale getirmek için bazı yapılardaki fazla kısımları çıkarmanın yanı sıra bazı yapıları güçlendirme ve bazı yapılara yeniden biçim, pozisyon verme işlemleri uygulanmaktadır.

Koruyucu (Preservation) Rinoplasti Nedir?

Temel olarak, burun kaslarının ligamentlerini( burun kaslarının yapışma yerlerini oluşturan bağ olarak düşünülebilir) ve burun sırtının anatomik yapılarını koruyan veya onaran cerrahi bir tekniktir. İki önemli ligament vardır, Scroll ligamentleri ve dermokartilaginöz (Pitanguy) ligament. Burun kasları, Scroll ligament kullanılarak iç burun kapakçığını sabitlerler ve ihtiyaç halinde açarlar. Pitanguy ligamanının burun ucu estetiği için önemli bir rolü vardır. Pitanguy ligamenti uygun şekilde ameliyat esnasında yönetilmezse, ameliyat sonrası dönemde burun ucu düşmesi nedeni olabilir. Burun sırtının en önemli kısmı adından da anlaşıldığı gibi keystone ( anahtar taşı ) alanıdır. Bu bölgesinde üçü kıkırdak , üçü kemik olmak üzere altı farklı anatomik yapı birleşir. Kilit taşı ( keystone) alanı rinoplasti sırasındaki cerrahi müdahale ile bozulursa ve iyi tamir edilemezse, ciddi estetik ve fonksiyonel problemler ortaya çıkabilir. Koruyucu rinoplasti ameliyatı yapısal rinoplasti teknikleri ile de birleştirilebilir. Ligamentler ve kıkırdak çatı muhafaza edilirken, kemik çatıya yapısal rinoplasti yapılabilir. Bu kombinasyon burun sırtı kemeri büyük ve belirgin olgularda kullanılır.

Rinoplasti Operasyonu İle Ne Gibi Estetik Kazanımlar Olur?

Rinoplasti, burun estetiğini iyileştirmek amacıyla yapılan cerrahi bir işlemdir. Bu operasyon, burun şeklini ve boyutunu düzeltmeyi, burun ile diğer yüz özellikleri arasındaki dengeyi sağlamayı ve kişinin genel yüz estetiğini geliştirmeyi amaçlar. Rinoplasti operasyonu ile birçok estetik kazanım elde edilebilir. Rinoplasti, burun ucu, burun sırtı, burun delikleri ve burun kanatları gibi farklı bölgelerde yapılan düzeltmelerle burun şeklini iyileştirebilir. Burun boyutu, hastanın isteğine bağlı olarak küçültülebilir veya büyütülebilir. Bu, yüzün genel oranlarını ve dengeyi düzeltmeyi amaçlar. Burun ucu genellikle rinoplasti operasyonu sırasında düzeltilir. Bu, daha estetik bir görünüm sağlamak amacıyla yapılır. Burun sırtındaki kemer, çıkıntı veya düzensizlikler, rinoplasti ile düzeltilebilir. Bu, burun profilini daha düzgün hale getirir. Rinoplasti operasyonu, burun ile diğer yüz özellikleri arasındaki dengeyi sağlayarak genel yüz profilini iyileştirebilir. Rinoplasti, hastaların kişisel ve estetik tatminlerini artırabilir. Burun estetiğinde yapılan iyileştirmeler genellikle hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerine ve özgüvenlerinin artmasına yardımcı olabilir.

Septorinoplasti Operasyonu İle Solunumda Ne Gibi İyileşmeler Sağlanır?

Burun solunumunu etkileyen yapılar, septum ( kemik ve kıkırdak olarak iki parçadır), konkalar ( özellikle alt konka solunumda önemlidir) ve kapakçıklar ( bunlarda iç ve dış olmak üzere iki tanedir).

Hem kemik hem de kıkırdak septumda bulunan ve  hava yolunu tıkayan eğrilikler olabilir. Bunlar Septorinoplasti operasyonu ile düzleştirilebilir. Genişleyen alt konka hava yolunu tıkayabilir. Alt konkaların tedavisi ise çok tartışmalıdır. Çünkü konkalar çok özel yapılardır. Burundan alınan nefesin ağızdan alınana göre daha kaliteli olmasını bu yapılar sağlar. Bunların tamamen çıkarılması, hava yolunu açarken nefes kalitesin çok bozabilir. Septorinoplasti ameliyatı esnasında bu yapıları tahrip etmek yerine burun yan duvarına doğru kaydırmak şeklinde hava yolunu genişletmek ve tıbbi tedavilerle kombine etmek daha mantıklı bir yaklaşım olabilir. En çok gözden kaçan ama en çok solunum problemine yol açan yapılar burundaki kapakçıklardır. Dış burun kapakçığı hava yolunun ilk başlangıçında burun deliklerinde bulunur. Burun deliklerindeki yapısal destek  zayıf olursa kuvvetli nefes alma esnasında burun kanatları çöker ve hava girişini engeller, Septorinoplasti esnasında yapısal destek güçlendirilerek bu sorun düzeltilir. İç kapakçık ise üst yan kıkırdaklar ile ortada bulunan septum kıkırdağı arasındadır. Bu iki yapı arasındaki açı azalırsa bu kapakçık kapanır ve nefes almayı güçleştirir. Septorinoplasti operasyonu ile bu açı artırılarak nefes alma güçlüğü düzeltilir.

Burun Estetiği Ameliyatından Önce Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Burun estetiği (rinoplasti) ameliyatı öncesinde dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör vardır. Bu faktörler, operasyonun başarılı geçmesi ve iyileşme sürecinin olumlu olması için oldukça önemlidir. Ameliyat öncesinde, istediğiniz sonuçları ve beklentilerinizi cerrahınızla paylaşın. Ancak, bu beklentilerin gerçekçi ve mümkün olup olmadığını anlamak önemlidir. Ameliyat öncesi sağlık durumunuzun değerlendirilmesi önemlidir. Cerrahınıza tıbbi geçmişinizi ve mevcut sağlık durumunuzu açıkça belirtmelisiniz. Ameliyattan önce sigara içmeyi bırakmak önemlidir. Sigara, iyileşme sürecini yavaşlatabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Ameliyattan önce aspirin, ibuprofen veya diğer kan sulandırıcı ilaçları kullanmayı bırakmak önemlidir. Bu ilaçlar, ameliyat sırasında ve sonrasında kanamaya neden olabilir. Ayrıca E vitamini, balık yağları, bazı besinler sarımsak gibi kanı sulandırır ve kanama yapabilirler bunlarında ameliyat öncesi kullanmaması gerekir. Eğer  roaccutane adlı sivilce ilacı kullanmışsa yara iyileşme problemi olmaması için ameliyat öncesi kesilmiş olmalıdır. Cerrahınızla ameliyat sonrası iyileşme sürecini planlamak önemlidir. Dinlenme süresi, işe ne zaman dönebileceğiniz, fiziksel aktivitelerle ne zaman başlayabileceğiniz gibi konuları önceden belirlemek iyileşme sürecinizi etkileyebilir.

Burun Estetiği Ameliyatında Cildin Kalınlığı Önemli midir?

Evet, burun estetiği (rinoplasti) ameliyatında cildin kalınlığı önemli bir faktördür. Cilt kalınlığı, cerrahi planlamayı, uygulamayı ve ameliyat sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Kalın derili ve yağlı bir cilde sahip kişilerde cildin biçimlendirilen kıkırdak ve kemiklerin şekline uyum sağlaması ve bunları dışarı yansıtması hem çok daha az olur hem de daha uzun bir süre alır. Kalın derili kişilerdeki bir başka güçlükte bu kişilerde bulunan kıkırdakların genellikle çok zayıf olası ve bu kalın cildi yeterince taşıyamamasıdır. Operasyon esansında bu nokta gözden kaçırılırsa ve burun ucunu küçültmek için çok kıkırdak çıkarılırsa burun ucunda ameliyat sonrası çökmeler olabilir. Buna karşı çok ince bir cildi olan kişilerde ise burun kıkırdak ve kemiklerindeki çok küçük düzensizlikler bile dışarı yansıyıp burun estetiğini bozabilir. Bu problemlerin görülmesini önlemek için ince derili kişilerde burun kıkırdak ve kemikleri ile cilt arasına dokusal örtüler yerleştirilebilir.

Rinoplasti Ameliyatı Öncesi Bilgisayar Ortamında Ameliyat Sonrası İçin Tasarım Yapılabilir mi?

Modern rinoplasti uygulamalarında, bilgisayar ortamında ameliyat öncesi tasarım ve simülasyonlar yapılabilir. Bu, cerrahın hastanın beklentilerini ve isteklerini daha iyi anlamasına, ameliyat planını daha etkili bir şekilde oluşturmasına ve hastaya gerçekçi bir beklenti sağlamasına yardımcı olabilir. Ameliyat öncesi cerrah yapmayı düşündüğü değişiklikleri hastanın burnu üzerinde gösterip ameliyat olacak kişi ile paylaşırsa ve bu da beğenilirse güvenle geliştirebilecekleri bir örneğe sahip olurlar. Bilgisayar ortamında rinoplasti tasarımının avantajları şunlardır. Ameliyatın nasıl sonuçlanabileceğinin bir ön izlemesini sağlar. Hastanın beklentilerini anlamaya yardımcı olur. Bilgisayar ortamında rinoplasti tasarımının dezavantajı ise kesin sonuçlar sağlamamasıdır.

Burun Estetiği Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Bütün ameliyatlar için standart bir süre vermek her zaman doğru olmayabilir. Ne kadar süre gerekirse o kadar sürmelidir. Burun estetiği (rinoplasti) ameliyatının süresi, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında cerrahi işlemin kapsamı, burun yapısı, ameliyatın karmaşıklığı bulunmaktadır. Ancak genel olarak, rinoplasti ameliyatları genellikle  3 saat civarında sürer. Bu sürenin içinde anestezist kontrolünde anestezi ile uyuma ve anesteziden çıkma süreçlerinin olduğu da unutulmamalıdır. 

Kapalı Rinoplasti ve Açık Rinoplasti Ne Demektir?

Kapalı (closed) ve açık (open) rinoplasti, burun estetiği ameliyatlarında kullanılan iki farklı tekniktir. Bu teknikler, cerrahın burun içindeki anatomik yapılara nasıl erişim sağladığı ve ameliyatın nasıl gerçekleştirildiği konusunda temel farklılıklara sahiptir. Kapalı rinoplasti, cerrahın burun içindeki dokulara erişim sağlamak için burun dışında herhangi bir kesi yapmadığı bir tekniktir. Bu yöntemde, cerrah burun deliklerinin içinden işlem yapar ve dikişleri genellikle içeriden koyar. Bu nedenle, dışarıdan herhangi bir iz görülmez, iyileşme süreci genellikle daha hızlıdır ancak burun içindeki dokulara daha sınırlı bir erişim sağlar, bu nedenle cerrahi karmaşıklığı artırabilir. Bu teknik genellikle daha deneyimli cerrahlar tarafından tercih edilir. Açık rinoplasti, cerrahın burun içindeki dokulara ek olarak burun deliklerinin arasındaki kısımda küçük bir kesi yaparak burun ucuna doğrudan erişim sağladığı bir tekniktir. Bu yöntemde, cerrah daha geniş bir görüş alanına ve daha fazla manevra yapma yeteneğine sahiptir ancak burun delikleri arasında küçük bir dikiş izi bırakabilir, iyileşme süreci özellikle şişlerin inmesi biraz daha uzun sürebilir.

Eğer ameliyat olacak kişi daha önce açık teknik ile ameliyat edilmemişse, yani burun ucunda mevcut bir iz yoksa genellikle kapalı teknik tercih edilir. Günümüzdeki kapalı rinoplasti teknikleri burun yapılarının ortaya konulmasında özellikle burun uçunda aynı açık teknik kadar başarılıdır.

İpliklerle Burun Estetiği Yapılabilir Mi?

İpliklerle burun estetiği yapılan bir prosedür vardır ve bu genellikle “iplikle burun germe” veya “iplikle burun estetiği” olarak adlandırılır. Bu yöntem, cerrahi olmayan bir şekilde burun görünümünü iyileştirmeyi amaçlar. Ancak, bu teknik geleneksel rinoplasti cerrahisinin yerine geçmez ve sınırlı bir uygulama alanına sahiptir. Genellikle absorbable (emilir) ipler kullanılır. Bu ipler, burun dokularını desteklemek ve şekillendirmek amacıyla burun altına veya yanlarına yerleştirilir. İpler, burun derisinin altına yerleştirilerek burun dokularını kaldırabilir ve şekillendirebilir. İpler, cildin altında yerleştirildikleri bölgelerde kollajen üretimini teşvik edebilir. Bu, cildin sıkılaşmasına ve daha genç bir görünüm elde edilmesine katkıda bulunabilir. Bu yöntem, cerrahi bir işlem olmaması nedeniyle iyileşme süreci hızlıdır. Ancak, iplikle burun estetiği, sınırlı düzeltmeler için uygundur ve ciddi anatomik değişikliklere neden olamaz. Kısaca burnunda hiç solunum problemi olmayan, burun kemiklerinde ve burun çatısını oluşturan kıkırdaklarda sorun olmayan, çok geniş veya dar olmayan, burun ucu aşırı sarkık veya aşırı kalkık olmayan aslında ideale yakın burnu olan ama biraz daha burun ucunu kaldırmak isteyen hastalarda kullanılabilir.

Rinoplastide Hangi Tür Anestezi Tercih Edilir?

Rinoplasti ameliyatlarında genellikle iki tür anestezi kullanılır: genel anestezi ve lokal anestezi. Hangi anestezi yönteminin tercih edileceği, hastanın sağlık durumu, cerrahi plan, cerrahın tercihleri ve hastanın rahatlığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Rinoplasti genellikle genel anestezi altında yapılır. Genel anestezi, hastayı ameliyat sırasında bilinçsiz bir şekilde uyutur ve tüm vücut duyarlılığını kaybetmesini sağlar. Bu, cerrahın rahatça çalışmasını ve hasta için ameliyat sürecini daha konforlu hale getirmesini sağlar. Genel anestezi altında yapılan rinoplasti, genellikle daha karmaşık ve detaylı düzeltmeler gerektiren cerrahi müdahalelerde tercih edilir. Bazı durumlarda, rinoplasti lokal anestezi ve sedasyon (hafif uyutma) kombinasyonu altında da gerçekleştirilebilir. Lokal anestezi, sadece ameliyat bölgesini uyuştururken, sedasyon ise hastayı hafif bir uykuya sokar ve rahatlatır. Lokal anestezi ve sedasyon kullanımı, daha basit ve sınırlı düzeltmelerin yapıldığı durumlarda tercih edilebilir. Ancak, hastanın konforu ve rahatlığı göz önüne alınmalıdır. 

Rinoplasti ameliyatının genel anestezi altında yapılmasının hem cerrah ve hem de hastalar için yararlı olabilir.. Genel olarak bakıldığında bu anestezi şeklinde hastanın hem solunum hem de dolaşım sistemleri operasyon esnasında güvenli birşekilde anestezi uzmanın kontrolü altındadır. Bu cerrahın üzerindeki yükü alarak tamamen ameliyatına odaklanmasını sağlar. Hasta içinde uzun süre hareketsiz ve stresli bir ameliyat ortamda kalmanın verdiği sıkıntıyı yok eder.

Burun Estetiği Ameliyatında Kemiklere Her Zaman Müdahale Yapılır Mı?

Burun estetiği ameliyatlarında, her hasta için farklı bir yaklaşım benimsenir ve kemiklere her zaman müdahale yapılması gerekmez. Burun estetiği ameliyatları genellikle hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve isteklerine dayalı olarak planlanır. Ancak, burun estetiği ameliyatlarında genel olarak şu tür müdahaleler yapılabilir. Hastanın da istekleri göz önünde tutulur ancak burun kemiklerinde eğrilik varsa, çok büyük bir kemer varsa, burun kemik tabanı çok genişse (gözlerin iç kenarları arasındaki mesafeye göre değerlendirilir) kemiklere müdahale etmek güzel bir sonuç için gerekli olabilir. Burun kemiklerinde eğrilik yoksa belirgin bir kemer yoksa ve burun tabanı geniş değilse kemiklere müdahale edilmeyebilir.

Rinoplasti Ameliyatı Sonrası Göz Çevresinde Morluk Ve Şişlik Olur Mu?

Ameliyat sonrası göz altında burun çevresinde olabilecek morluklar, şişlikler hem hastaya hem de kullanılan cerrahi tekniğe ve yapılan işleme  bağlı olabilir. Genellikle travma sonrası ödem ve morlukları fazla olan kişilerde rinoplasti sonrasında ödem ve morluk beklenmelidir. Ayrıca ameliyat öncesi kanama artırıcı ilaç veya besinler rinoplasti ameliyatı sonrası morlukları artırabilir bu maddeler burun içi kanamalara da yol açabilirler. Alerjik kişilerde morluklar daha belirgin olabilir. Kullanılan cerrahi tekniklerde ise ameliyat sonrası morluk ve şişlikleri artıran burun kemiklerine yapılan müdahalelerdir. Geniş olan burun tabanını düzeltmek veya burun kemiklerinde olan eğriliği düzeltme girişimleri ameliyat sonrası morluk ve şişlikleri artırabilir.

Rinoplasti Ameliyatın da Burun İçine Yerleştirilen Tamponlar Ameliyat Sonrası Nefes Almayı Zorlaştırır Mı Ve Çıkarılmaları Zor Mudur?

Rinoplasti ameliyatında kullanılan tamponlar genellikle kanama kontrolü için güvenlik amacıyla yerleştirilir ve ameliyat sonrası 2-3 gün içerisinde çıkarılırlar. Septorinoplasti ameliyatında yerleştirilen tamponlar ise kanama kontrolünün yanı sıra düzeltilen , yeri değiştirilen septumun desteklenmesi ve pozisyonun korunması içinde yerleştirildikleri için 5-6 gün sonra çıkarılabilirler. Kullandığımız tamponlar hava yolunu açık tutan geçişlere sahiptirler. Bu geçişler tıkanmadığı sürece burundan nefes alma devam eder. Tıkanmanın önlenilmesi için sıkça burun okyanus suyu yada serum fizyolojikle temizlenmelidir.Tamponlar ince dikişlerle sabitlenir dikişler alındıktan sonra kolayca çıkarılırlar. Çıkarma işlemi sırasında hafif bir acı hissedilebilir, ancak genel olarak ağrısızdır.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Spora Ne Zaman Başlanmalıdır ?

İlk bir ay boyunca kanama riskini ve şişliği azaltmak için kan basıncının yani tansiyonun yükselmemesi ve kalp atım hızının yani nabzın artmaması önerilir. İkinci ayda hafif egzersizler başlayabilir. Özellikle ilk aylarda çarpışma riski olan sporlardan mutlaka kaçınmak gerekir.

0 312 514 22 24